Bước đột phá trong cải cách hành chính (11/09/2019 02:53 PM)
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An khi đi vào hoạt động sẽ tạo bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Phóng viên có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chuẩn bị, nhiệm vụ, chức năng của Trung tâm này.  
Luật an ninh mạng: Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. (11/09/2019 02:51 PM)
Kể từ ngày 01/01/2019 Luật an mạng  được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018 có hiệu lực thi hành. Đây là một văn bản pháp lý quan trọng nhằm xây dựng một môi trường thông tin mạng an toàn, lành mạnh. Có thể nói đó là một trong những công cụ hữu hiệu góp phần thực hiện bảo đảm an ninh thông tin trong thời kỳ mới.
Tình hình triển khai IPv6 tại Việt Nam (10/09/2019 03:39 PM)
Hệ thống thông tin toàn cầu truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau qua giao thức TCP/IP (Mạng Internet) đã được hình thành và phát triển từ năm 1983 cho đến hiện nay. Trải qua các giai đoạn phát triển rất nhanh có tính bùng nổ với các loại hình dịch vụ và phương thức kết nối, kể từ năm 2011, kho địa chỉ với giao thức thế hệ IPv4 với 32 bít và khoảng 232 địa chỉ (tương đương 4,3 tỷ) được thiết kế cho các máy tính và mạng máy tính nối mạng đã chính thức cạn kiệt trên phạm vi toàn cầu.
Sẽ quảng bá du lịch Cửa Lò tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Nga (10/09/2019 03:36 PM)
Nghệ An sẽ quảng bá du lịch Cửa Lò tại các thị trường trọng điểm gắn với kế hoạch xúc tiến, quảng bá của tỉnh tại các địa phương trong nước và quốc tế, đặc biệt là tại các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Nga.
Quyết định phê duyệt cập nhật, duy trì kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An (10/09/2019 03:31 PM)
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh, tỉnh trực thuộc Trung ương làm căn cứ xây dựng, triển khai các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016- 2020...
Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo chính quyền điện tử (10/09/2019 03:27 PM)
Nhằm đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử,ngày 19/3/2019 UBND tỉnh đã ban han hành Quyết định phê duyệt Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo chính quyền điện tử (sau đây gọi tắt là Quy chế)
Nghệ An xúc tiến mở đường bay thẳng sang Nhật Bản (10/09/2019 03:26 PM)
Theo nguồn tin của Báo Nghệ An, hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đang khảo sát, xúc tiến mở  đường bay thẳng Vinh – Nhật Bản.
Nghệ An: Biến khát vọng thành kỳ tích (10/09/2019 03:19 PM)
Từ những kết quả ấn tượng, Nghệ Anđang phấn đấu thu hút đầu tư giai đoạn 2015 - 2020 đạt khoảng 100 nghìn tỷ đồng, đến năm 2020 chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) đứng trong top 15 cả nước. Để hoàn thành mục tiêu nói trên,Tỉnhđang chủ độngcó những bước chuyển mình toàn diện mang tính căn cơ…
Nâng cao vai trò thông tin đối ngoại, quảng bá Nghệ An ra thế giới (10/09/2019 03:17 PM)
Năm 2018 công tác thông tin đối ngoại của Nghệ An thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đóng góp vào thành công của tỉnh trên mặt trận đối ngoại cũng như góp phần thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, quảng bá hình ảnh và vị thế của tỉnh...
Hội nhập quốc tế - Cơ hội và thách thức (10/09/2019 03:12 PM)
 Ngày 12/7, tại thành phố Vinh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tập huấn về Hội nhập quốc tế. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban thuộc Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Các cơ quan báo chí tại Nghệ An và đại diện UBND các huyện, thành phố, thị xã.  
 
<<   <  1  2  >  >>