Phòng chống tham nhũng
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Nâng cao vai trò báo chí trong PCTN
Nâng cao vai trò báo chí trong PCTN (24/11/2012 08:55 PM)
Ông Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc, Văn phòng Doanh nghiệp Vì sự phát triển bền vững, VCCI cho biết, từ năm 2010 tới nay, Dự án ITBI đã triển khai nhiều hoạt động như nghiên cứu thực trạng tham nhũng trong khu vực doanh nghiệp tại Việt Nam; nâng cao nhận thức, đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp về tính liêm chính trong kinh doanh nhằm tạo ra giá trị bền vững; đối thoại chính sách giữa các cơ quan quản lý Nhà nước như Thanh tra Chính phủ, ngân hàng, quản lý đất đai với cộng đồng doanh nghiệp; cập nhật Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai … Việc khởi động thành lập mạng lưới báo chí về PCTN nằm trong chuỗi hoạt động chính của dự án nhằm chung tay cùng cải thiện môi trường và các thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam.

Đại diện ITBI cho hay, nhiều thủ tục hành chính quá rườm rà là cơ hội cho tham nhũng và hối lội hoành hành. Nhiều dấu hiệu về môi trường kinh doanh cho thấy tình trạng tham nhũng vẫn cần nhiều nỗ lực và hành động để cải thiện. Với việc khởi động thành lập mạng lưới báo chí PCTN dự kiến gồm 40 - 60 nhà báo, đang hành nghề tại các cơ quan báo chí trong nước.
 
 |  Đầu trang
 
 
 
 
Tin hoạt động
Skip portletPortlet Menu

Ông Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc, Văn phòng Doanh nghiệp Vì sự phát triển bền vững, VCCI cho biết, từ năm 2010 tới nay, Dự án ITBI đã triển khai nhiều hoạt động như nghiên cứu thực trạng tham nhũng trong khu vực doanh nghiệp tại Việt Nam; nâng cao nhận thức, đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp về tính liêm chính trong kinh doanh nhằm tạo ra giá trị bền vững; đối thoại chính sách giữa các cơ quan quản lý Nhà nước như Thanh tra Chính phủ, ngân hàng, quản lý đất đai với cộng đồng doanh nghiệp; cập nhật Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai … Việc khởi động thành lập mạng lưới báo chí về PCTN nằm trong chuỗi hoạt động chính của dự án nhằm chung tay cùng cải thiện môi trường và các thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam.

Đại diện ITBI cho hay, nhiều thủ tục hành chính quá rườm rà là cơ hội cho tham nhũng và hối lội hoành hành. Nhiều dấu hiệu về môi trường kinh doanh cho thấy tình trạng tham nhũng vẫn cần nhiều nỗ lực và hành động để cải thiện. Với việc khởi động thành lập mạng lưới báo chí PCTN dự kiến gồm 40 - 60 nhà báo, đang hành nghề tại các cơ quan báo chí trong nước.

Xem tiếp...