Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
515/BC-STTTT 20/05/2019 Báo cáo tình hình kết quả công tác phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2019;Phương hướng trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 Tải về
610/BC-STTTT 04/06/2019 Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 Tải về
545/BC-STTTT 15/05/2018 Báo cáo Công tác cải cách hành chính tháng 5 năm 2018 Tải về
621/BC-STTTT 05/06/2018 Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Tải về
658/BC-STTTT 13/06/2018 Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 6 năm 2018 Tải về
758/BC-STTTT 04/07/2018 Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 Tải về
942/BC-STTTT 15/08/2018 Báo cáo Công tác cải cách hành chính tháng 8 năm 2018 Tải về
805/BC-STTTT 13/07/2018 Báo cáo Công tác cải cách hành chính tháng 7 năm 2018 Tải về
39 /BC-STT&TT 13/01/2017 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử Nghệ An tháng 01 (từ 10/12/2016 – 10/1/2017) Tải về
1077 /BC-STT&TT 12/09/2016 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An tháng 09 (từ 10/08/2016 – 10/9/2016) và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An Tải về
1314 /BC-STT&TT 02/11/2016 Báo cáo Công tác cải cách hành chính năm 2016 Tải về
1301 /BC-STT&TT 01/11/2016 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2016 và dự kiến giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2017 Tải về
1350 /BC-STT&TT 11/11/2016 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An tháng 11 (từ 10/10/2016 – 10/11/2016)và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An Tải về
1440 /BC-STTTT 30/11/2016 Báo cáo tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông năm 2016 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017 Tải về
959 /BC-STT&TT 11/08/2016 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An tháng 08 (từ 10/07/2015 – 10/8/2016) và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An Tải về
833 /BC-STT&TT 14/07/2016 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An tháng 07 (từ 14/06/2016 – 14/7/2016) và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An Tải về
403 /BC-STT&TT 12/04/2016 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An tháng 4 (từ 10/03/2016 – 10/4/2016) và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An Tải về
697 /BC-STT&TT 15/06/2016 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An Tháng 6 (từ 15/05/2015 – 15/6/2016) và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An Tải về
519 /BC-STT&TT 12/05/2016 Báo cao mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An tháng 5 (từ 10/04/2015 – 10/5/2016) và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An Tải về
265 /BC-STT&TT 14/03/2016 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An tháng 03 (từ 10/02/2015 – 10/3/2016)và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>