Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
39 /BC-STT&TT 13/01/2017 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử Nghệ An tháng 01 (từ 10/12/2016 – 10/1/2017) Tải về
1077 /BC-STT&TT 12/09/2016 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An tháng 09 (từ 10/08/2016 – 10/9/2016) và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An Tải về
1314 /BC-STT&TT 02/11/2016 Báo cáo Công tác cải cách hành chính năm 2016 Tải về
1301 /BC-STT&TT 01/11/2016 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2016 và dự kiến giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2017 Tải về
1350 /BC-STT&TT 11/11/2016 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An tháng 11 (từ 10/10/2016 – 10/11/2016)và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An Tải về
1440 /BC-STTTT 30/11/2016 Báo cáo tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông năm 2016 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017 Tải về
959 /BC-STT&TT 11/08/2016 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An tháng 08 (từ 10/07/2015 – 10/8/2016) và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An Tải về
833 /BC-STT&TT 14/07/2016 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An tháng 07 (từ 14/06/2016 – 14/7/2016) và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An Tải về
403 /BC-STT&TT 12/04/2016 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An tháng 4 (từ 10/03/2016 – 10/4/2016) và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An Tải về
697 /BC-STT&TT 15/06/2016 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An Tháng 6 (từ 15/05/2015 – 15/6/2016) và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An Tải về
519 /BC-STT&TT 12/05/2016 Báo cao mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An tháng 5 (từ 10/04/2015 – 10/5/2016) và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An Tải về
265 /BC-STT&TT 14/03/2016 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An tháng 03 (từ 10/02/2015 – 10/3/2016)và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An Tải về
182 /BC-STT&TT 18/02/2016 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An tháng 02 (từ 15/01/2015 – 15/02/2016)và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An Tải về
64 /BC-STT&TT 18/01/2016 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An tháng 01 (từ 15/12/2015 – 15/01/2016) và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An Tải về
260 /BC-STT&TT 10/03/2016 Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2016 Tải về
70 /BC-TT&TT 19/01/2016 Báo cáo tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông năm 2015 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2016 Tải về
1270/BC - STT&TT 09/11/2015 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An tháng 11 (từ 10/10/2015 – 9/11/2015) và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An Tải về
1452 /BC-STT&TT 15/12/2015 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử Nghệ An và sử dụng hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An năm 2015 Tải về
1025/BC- STTTT 10/09/2015 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An tháng 9 (từ 6/8/2015 – 5/9/2015) và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An Tải về
928 /BC-STT&TT 10/08/2015 Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An tháng 8 (từ 10/7/2015 – 10/8/2015) và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>