Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
486 /CT-STT&TT 06/05/2016 Chương trình công tác quy chế dân chủ cơ sở năm 2016 Tải về
341 /CT- STT&TT 30/03/2016 Chương trình Công tác Dân vận chính quyền năm 2016 Tải về
321 /KH-STT&TT 25/03/2016 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 Tải về
154 /KH-STT&TT 29/01/2016 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 Tải về
79 /KH-STT&TT 23/01/2015 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 Tải về
144 /KH-STT&TT 24/02/2014 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 Tải về
51 /KH-STT&TT 21/01/2014 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 Tải về
123 /KH-STT&TT 29/01/2013 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 Tải về
116 /KH-STT&TT 15/02/2012 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 Tải về
115 /KH-STT&TT 14/02/2012 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2012 Tải về
<<   <  1  >  >>