Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
290/KH-STT&TT 25/03/2021 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 Tải về
235/KH-STT&TT 09/03/2021 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An Tải về
237/KH-STT&TT 09/03/2021 Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính, thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 Tải về
238/BC-STT&TT 09/03/2021 Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2021 Tải về
735/KH-STTTT 03/07/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành TT&TT và 15 năm ngày thành lập Sở TT&TT Tải về
69/KH-STTTT 22/01/2019 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 Tải về
78/KH-STTTT 25/01/2019 KẾ HOẠCH Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 Tải về
130/KH-STTTT 12/02/2019 Kế hoạch xây dựng phong trào ANTQ 2019 Tải về
147/KH-STTTT 18/02/2019 KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An năm 2019 Tải về
151/KH-STTTT 19/02/2019 KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 Tải về
340/KH-STTTT 23/03/2018 Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 Tải về
802/KH-STTTT 13/07/2018 Kế hoạch xuất bản bản tin đối ngoại Tải về
339/KH-STTTT 23/03/2018 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 Tải về
486 /CT-STT&TT 06/05/2016 Chương trình công tác quy chế dân chủ cơ sở năm 2016 Tải về
341 /CT- STT&TT 30/03/2016 Chương trình Công tác Dân vận chính quyền năm 2016 Tải về
321 /KH-STT&TT 25/03/2016 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 Tải về
154 /KH-STT&TT 29/01/2016 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 Tải về
79 /KH-STT&TT 23/01/2015 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 Tải về
144 /KH-STT&TT 24/02/2014 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 Tải về
51 /KH-STT&TT 21/01/2014 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 Tải về
<<   <  1  2  >  >>