Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
182/TB-STTTT 01/03/2021 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Tải về
1122/TB-STTTT 14/10/2019 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Tải về
855/TB-STTTT 01/08/2019 Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 7/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2019 Tải về
344/TB-STTTT 02/04/2019 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 3/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4/2019 Tải về
590/TB-STTTT 31/05/2019 Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2019 Tải về
724/TB-STTTT 02/07/2019 Thông báo Kết luận Giao ban công tác tháng 6/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2019 Tải về
466/KL-STTTT 03/05/2019 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 4/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2019 Tải về
128/TB-STTTT 12/02/2019 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 1/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2/2019 Tải về
199/TB-STTTT 04/03/2019 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 2/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2019 Tải về
26/TB-CNTT&TT 21/02/2019 Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Tải về
1132/KL-STTTT 04/10/2018 Báo cáo tổng hợp kết quả công tác tháng 9/2018, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2018 Tải về
376/KL-STTTT 03/04/2018 Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 3/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4/2018 Tải về
609/TB-STTTT 31/05/2018 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2018 Tải về
913/TB-STTTT 08/08/2018 Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 7/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 Tải về
1012/TB-STTTT 05/09/2018 Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 8/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2018 Tải về
768/BC-STTTT 06/07/2018 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 6/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2018 Tải về
574/TB-STT&TT 23/05/2018 Thông báo về việc Tuyển dụng viên chức Tải về
166 /KL-STTTT 05/02/2018 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 01/2018,triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2018 Tải về
18/TB-CNTT&TT 01/02/2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Tải về
11 /KL-STTTT 03/01/2018 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 12/2017, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2018 Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>