Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1132/KL-STTTT 04/10/2018 Báo cáo tổng hợp kết quả công tác tháng 9/2018, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2018 Tải về
376/KL-STTTT 03/04/2018 Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 3/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4/2018 Tải về
609/TB-STTTT 31/05/2018 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2018 Tải về
913/TB-STTTT 08/08/2018 Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 7/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 Tải về
1012/TB-STTTT 05/09/2018 Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 8/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2018 Tải về
768/BC-STTTT 06/07/2018 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 6/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2018 Tải về
574/TB-STT&TT 23/05/2018 Thông báo về việc Tuyển dụng viên chức Tải về
166 /KL-STTTT 05/02/2018 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 01/2018,triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2018 Tải về
18/TB-CNTT&TT 01/02/2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Tải về
11 /KL-STTTT 03/01/2018 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 12/2017, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2018 Tải về
1334/TB-STTTT 07/11/2017 Thông báo kết luận HN giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2017 Tải về
1057 /KL-STTTT 08/09/2017 Kết luận hội nghị giao ban công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017 Tải về
829 /KL-STTTT 12/07/2017 Kết luận hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2017 Tải về
690 /KL-STTTT 08/06/2017 Kết luận hội nghị giao ban công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2017 Tải về
557 /KL-STTTT 10/05/2017 Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2017 Tải về
401 /KL-STTTT 07/04/2017 Kết luân Hội nghị giao ban công tác tháng 03 và quý I, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý II năm 2017 Tải về
242 /KL-STTTT 08/03/2017 Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 02 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2017 Tải về
128 /KL-STTTT 07/02/2017 Kết luận hội nghị giao ban công tác tháng 01 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2 năm 2017 Tải về
30/TB-BTTTT 16/02/2017 Thông báo kết luận của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An Tải về
35 /KL-STTTT 12/01/2017 Kết luận Hội nghị giao ban triển khai công tác tháng 01 năm 2017 Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>