Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1334/TB-STTTT 07/11/2017 Thông báo kết luận HN giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2017 Tải về
1057 /KL-STTTT 08/09/2017 Kết luận hội nghị giao ban công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017 Tải về
829 /KL-STTTT 12/07/2017 Kết luận hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2017 Tải về
690 /KL-STTTT 08/06/2017 Kết luận hội nghị giao ban công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2017 Tải về
557 /KL-STTTT 10/05/2017 Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2017 Tải về
401 /KL-STTTT 07/04/2017 Kết luân Hội nghị giao ban công tác tháng 03 và quý I, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý II năm 2017 Tải về
242 /KL-STTTT 08/03/2017 Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 02 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2017 Tải về
128 /KL-STTTT 07/02/2017 Kết luận hội nghị giao ban công tác tháng 01 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2 năm 2017 Tải về
30/TB-BTTTT 16/02/2017 Thông báo kết luận của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An Tải về
35 /KL-STTTT 12/01/2017 Kết luận Hội nghị giao ban triển khai công tác tháng 01 năm 2017 Tải về
1079 /TB-STTTT 12/09/2016 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban công tác tháng 8 triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2016 Tải về
1330 /TB-STTTT 04/11/2016 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban công tác tháng 10 triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2016 Tải về
673 /TB-STTTT 08/06/2016 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban công tác tháng 5 triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2016 Tải về
390 /TB-STTTT 08/04/2016 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban công tác quý I triển khai nhiệm vụ quý II năm 2016 Tải về
491 /TB-STTTT 06/05/2016 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban công tác tháng 4 triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2016 Tải về
482/TB-HĐTD 05/05/2016 Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động vào làm việc Tải về
448/TB -BTC 25/04/2016 THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI TUẦN THI THỨ NHẤT Cuộc thi “Tìm hiểu về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân”trực tuyến trên cổng TTĐT tỉnh Nghệ A Tải về
264 /TB-STTTT 11/03/2016 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban công tác tháng 02 triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2016 Tải về
1261 /BC-STT&TT 06/11/2015 Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2015 Tải về
1262 /TB-STTTT 06/11/2015 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban công tác tháng 10 triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2015 Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>