Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
948/KL-STTTT 19/09/2014 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về thiết lập, quản lý và sử dụng trang thông tin điện tử Tải về
643/KL-STT&TT 19/09/2014 Kết luận thanh tra hoạt động in, xuất bản, phát hành trên địa bàn các huyện Yên Thành, Nghĩa đàn, Quỳ hợp và Thị xã Thái Hòa Tải về
643/KL-STT&TT 30/06/2014 Kết luận thanh tra về việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện tại UBND xã Tân Xuân huyện Tân kỳ và UBND xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An Tải về
516/KL-STT&TT 27/05/2014 Kết luận thanh tra hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn huyện Đô Lương, Anh Sơn, thành phố Vinh Tải về
359/KL-STT&TT 22/11/2014 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động báo chí, hoạt động thiết lập, quản lý và sử dụng trang thông tin điện tử tổng hợp tại Báo công an Nghệ An Tải về
104/KL-STTTT 30/01/2015 Kết luận Thanh tra hoạt động in, xuất bản, phát hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
10/KL-STT&TT 06/01/2014 Kết luận thanh tra hoạt động in, xuất bản, phát hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
1675/KL -STT&TT 30/12/2013 Kết luận thanh tra hoạt động hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
1615/KL-STTTT 17/12/2013 Kết luận thanh tra hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
1006/Kt-STT&TT 17/10/2013 Kết luận công tác hành chính, công vụ tai Trung tâm CNTT - TT Tải về
795/KL-STTTT 09/09/2013 Kết luận thanh tra hoạt động quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Tải về
58a/KL-TTra 04/09/2013 Kết luận thanh tra hoạt động in trên địa bàn Thành phố Vinh Tải về
501A/KL-STTTT 20/06/2013 Kết luận thanh tra hoạt động thiết lập, quản lý và sử dụng trang thông tin điện tử của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
482/KL-STTTT 14/06/2013 Kết luận kiểm tra hoạt động xuất bản sách đặt hàng năm 2012 tại Nhà xuất bản Nghệ An Tải về
428a/BC - ĐLN 21/05/2013 Kết luận thanh tra hoạt động in trên địa bàn thành phố Vinh Tải về
418/KL-STTTT 17/05/2013 Kết luận thanh tra hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn Thành phố Vinh Tải về
227a/KL-STTTT 18/03/2013 Kết luận thanh tra hoạt động sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện tại UBND xã Nam Xuân, Nam Đàn, Nghệ An Tải về
101/KL-STTTT 21/01/2013 Kết luận thanh tra hoạt động sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
102/KL-STTTT 21/01/2013 Kết luận thanh tra hoạt động xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
35a/KL-TTra 30/10/2012 Kết luận thanh tra hoạt động in trên địa bàn Thành phố Vinh Tải về
<<   <  1  2  >  >>