Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
374/CATTT-TĐQLGS 14/07/2017 Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trong tiện ích tìm kiếm trên hệ điều hành Windows (Windows Search) Tải về
458/HD-STTTT 17/04/2017 Hướng dẫn thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng chương trình Nông thôn mới của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020 Tải về
839/TB-HĐTD 22/07/2015 Hướng dẫn ôn tập thi tuyển viên chức Cổng TTĐT năm 2015 Tải về
440 /HD-STT&TT 16/04/2015 Hướng dẫn nội dung trọng tâm cần tập trung triển khai trong năm 2015 về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại các huyện, thành, thị Tải về
1764/HD-HĐTT 16/12/2014 Hướng dẫn ôn tập thi tuyển viên chức Cổng Thông tin điện tử Nghệ An năm 2014 Tải về
514 /HD-STT&TT 27/05/2014 Hướng dẫn hoạt động quản lý Nhà nước về Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
1232/ BTTTT-CBC 28/04/2014 V/v tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch sởi Tải về
228/QĐ-BTTTT 10/03/2014 Quyết định số 228/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tải về
523/STTTT-VTCI 27/06/2013 Biểu mẫu về việc cung cấp dữ liệu để xây dựng Chương trình Viễn thông công ích giai đoạn đến năm 2020 Tải về
399/HD-STTTT.CNTT 21/05/2009 Hướng dẫn tổ chức và báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị Quyết 10/NQ-TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đến năm 2010 và định hướng đên năm 2020 Tải về
921/STTTT-QLBC 29/11/2009 Hướng dẫn nghiên cứu các văn bản, tài liệu phục vụ kiểm tra bưu chính công ích Tải về
127/STTTT-CNTT 04/03/2010 Hướng dẫn các đơn vị trong quá trình sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh Tải về
247/STTTT-QLVT 12/04/2010 Hướng dẫn hoàn tất thủ tục trả phụ cấp cho nhân viên phụ trách các điểm dự án"Thí điểm nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam" tại Nghệ An Tải về
305/HD-STTTT 04/05/2010 Hướng dẫn triển khai Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 9 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về
427/TT&TT-CNTT 03/06/2010 Hướng dẫn kỹ thuật triển khai giai đoạn 2 hệ thống Giao ban điện tử Tải về
134/HD-STTTT 24/01/2012 Hướng dẫn một số nội dung Quyết định 60/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2011 ban hành Quy định về hoạt động, quản lý hoạt động của trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyế Tải về
637/HDLN-STTTT-STC 14/08/2012 Hướng dẫn liên ngành về việc "thực hiện đặt hàng xuất bản phầm sử dụng ngân sách nhà nước" theo Thông tư 04/2012/TTLT-BTTTT-BTC ngày 10 tháng 1 năm 2011 của Bộ Thông tin Truyền thông- Bộ Tài Chính Tải về
<<   <  1  >  >>