Thư điện tử công vụ
Skip portletPortlet Menu
 
Vb chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 

Bộ TT&TT giao ban trực tuyến công tác quản lý nhà nước Quý III/2020

Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ TT&TT; đại diện lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT và đại diện 10 cơ quan chuyên trách về CNTT thuộc các Bộ, ngành Trung ương, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua các điểm cầu.


Bộ TT&TT phát hành bộ tem về biển, đảo với chủ đề “Tàu cảnh sát biển Việt Nam”

Ngày 27/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát hành bộ tem biển, đảo Việt Nam (bộ 2) "Tàu cảnh sát biển Việt Nam". Bộ tem được triển khai theo Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020.


Một số vấn đề về ảnh hưởng phơi nhiềm sóng điện từ của các trạm BTS

Ngày 07/8/2020, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị giao ban quản lý nhà nước về viễn thông với các tỉnh phía Bắc, giới thiệu, trao đổi nhiều chuyên đề quan trọng liên quan đến hoạt động viễn thông. Một trong những nội dung quan trọng được đề cập trong Hội nghị này là báo cáo “Ảnh hưởng phơi nhiễm sóng điện từ của các trạm thu phát sóng thông tin di động BTS”. Bài viết này xin trích lược lại một số nội dung cơ bản trong Báo cáo của Cục Viễn thông.

 
 
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
Bộ TT&TT giao ban trực tuyến công tác quản lý nhà nước Quý III/2020 (09/09/2020 07:58 AM)
Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ TT&TT; đại diện lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT và đại diện 10 cơ quan chuyên trách về CNTT thuộc các Bộ, ngành Trung ương, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua các điểm cầu.
Bộ TT&TT phát hành bộ tem về biển, đảo với chủ đề “Tàu cảnh sát biển Việt Nam” (01/09/2020 08:03 AM)
Ngày 27/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát hành bộ tem biển, đảo Việt Nam (bộ 2) "Tàu cảnh sát biển Việt Nam". Bộ tem được triển khai theo Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020.
Một số vấn đề về ảnh hưởng phơi nhiềm sóng điện từ của các trạm BTS (28/08/2020 08:19 AM)
Ngày 07/8/2020, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị giao ban quản lý nhà nước về viễn thông với các tỉnh phía Bắc, giới thiệu, trao đổi nhiều chuyên đề quan trọng liên quan đến hoạt động viễn thông. Một trong những nội dung quan trọng được đề cập trong Hội nghị này là báo cáo “Ảnh hưởng phơi nhiễm sóng điện từ của các trạm thu phát sóng thông tin di động BTS”. Bài viết này xin trích lược lại một số nội dung cơ bản trong Báo cáo của Cục Viễn thông.
Thủ tướng: Trong năm 2020, cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (27/08/2020 04:09 PM)
Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vẫn thấp và nếu không có cách làm mới sẽ không thể đạt mục tiêu 30% trong năm 2020. Đến thời điểm hiện nay, vẫn còn 8 bộ, 25 tỉnh tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 dưới 10%, đây là con số đáng báo động. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) với các Ban Chỉ đạo xây dựng CPĐT bộ, ngành và Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử 63 tỉnh, thành phố.
83% Bộ, ngành, địa phương đã có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (26/08/2020 04:19 PM)
Mục tiêu của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử là hết năm 2020, 100% Bộ, ngành, địa phương phải có nền tảng này kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.
 
 
Cổng Thông tin điện tử các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu