Thư điện tử công vụ
Skip portletPortlet Menu
 
Vb chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích trong thực hiện TTHC để phòng chống dịch Covid-19 5. Văn bản kèm theo:

Để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành các Chỉ thị về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cơ sở phòng, chống quyết liệt nhưng không làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội. Ngày 02/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng ban hành Chỉ thị số 05/CT-BTTTT về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Một trong số các biện pháp đó là hạn chế tập trung đông người khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).


Tìm hiểu luật an ninh mạng:Thông tin cấm đăng tải, phát tán trên không gian mạng

Căn cứ các quy định tại  điểm a, khoản 1, Điều 18; Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2019, các thông tin có nội dung bị cấm đăng tải, phát tán trên không gian mạng bao gồm


Thiết lập đường dây nóng liên quan đến hoạt động báo chí

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về những hoạt động sai phạm và nhũng nhiễu của phóng viên các cơ quan báo chí, đồng thời tiếp nhận thông tin về việc đe dọa, cản trở hoạt động báo chí, các tổ chức, cá nhân gây khó khăn hoặc xúc phạm nhà báo khi đi tác nghiệp,Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập đường dây nóng số 0915.665.848; email: Oanhtttt@gmail.com.

 
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích trong thực hiện TTHC để phòng chống dịch Covid-19 5. Văn bản kèm theo: (05/03/2020 02:34 PM)

Để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành các Chỉ thị về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cơ sở phòng, chống quyết liệt nhưng không làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội. Ngày 02/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng ban hành Chỉ thị số 05/CT-BTTTT về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Một trong số các biện pháp đó là hạn chế tập trung đông người khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

Tìm hiểu luật an ninh mạng:Thông tin cấm đăng tải, phát tán trên không gian mạng (04/03/2020 02:40 PM)
Căn cứ các quy định tại  điểm a, khoản 1, Điều 18; Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2019, các thông tin có nội dung bị cấm đăng tải, phát tán trên không gian mạng bao gồm
Thiết lập đường dây nóng liên quan đến hoạt động báo chí (24/02/2020 02:57 PM)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về những hoạt động sai phạm và nhũng nhiễu của phóng viên các cơ quan báo chí, đồng thời tiếp nhận thông tin về việc đe dọa, cản trở hoạt động báo chí, các tổ chức, cá nhân gây khó khăn hoặc xúc phạm nhà báo khi đi tác nghiệp,Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập đường dây nóng số 0915.665.848; email: Oanhtttt@gmail.com.
Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (11/02/2020 07:50 AM)
Ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Thông báo định hướng đề tài sách đặt hàng từ ngân sách Nhà nước năm 2020 (26/12/2019 03:47 PM)
Ngày 03/12/2019 UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 8605/UBND-TH về việc xuất bản sách đặt hàng của UBND tỉnh năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh định hướng các đề tài sách đặt hàng từ ngân sách nhà nước năm 2020
 
 
Cổng Thông tin điện tử các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu