Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
LÃNH ĐẠO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 


Đ/c Lê Bá Hùng

Giám đốc Sở TT&TT


 

Đ/c Nguyễn Bá Hảo

Phó Giám đốc sở


Đ/c Phan Nguyên Hào

Phó Giám đốc sở

 
  +  Phòng Kế hoạch - Tài chính
  +  Thanh tra Sở
  +  Phòng Bưu chính viễn thông
  +  Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản
  +  Phòng Công nghệ thông tin
  +  Văn phòng Sở
  +  Trung tâm CNTT & TT