Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thuê bao được khai thác, sử dụng khi nào? (08/09/2017 03:59 PM)
Các hành vi bị cấm trong hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông? (08/09/2017 03:58 PM)
Đối với thuê bao di động có thông tin thuê bao không đúng quy định doanh nghiệp phải thực hiện xử lý như thế nào? (08/09/2017 03:57 PM)
Khi khách hàng chấm dứt sử dụng dịch vụ viễn thông doanh nghiệp phải lưu dữ liệu khách hàng nữa không? (08/09/2017 03:56 PM)
Cá nhân thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu sử dụng thuê bao di động cho người khác được không? (08/09/2017 03:55 PM)
Có phải tất cả các trường hợp cá nhân sử dụng dịch vụ thuê bao di động đều phải giao kết hợp đồng viễn thông theo mẫu với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông? (08/09/2017 03:54 PM)
Thời điểm giao SIM của điểm cung cấp dịch vụ viễn thông đồng thời cũng là thời điểm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động cho khách hàng. Có đúng không? (08/09/2017 03:53 PM)
Khi nào thì SIM thuê bao di động được doanh nghiệp viễn thông cung cấp cho khách hàng? (08/09/2017 03:51 PM)
Thông tin thuê bao được lưu giữ đối với khách hàng là tổ chức bao gồm các nội dung gì? (08/09/2017 03:42 PM)
Thông tin thuê bao được lưu giữ đối với khách hàng cá nhân bao gồm các nội dung gì? (08/09/2017 03:41 PM)
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
Lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu