Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Ra mắt Chuyên mục Chính sách pháp luật Thông tin và Truyền thông
Ra mắt Chuyên mục Chính sách pháp luật Thông tin và Truyền thông (10/10/2020 03:20 PM)

Sáng ngày 09/10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ ra mắt Chuyên mục Chính sách pháp luật Thông tin và Truyền thông trên Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn tham dự và phát biểu tại buổi lễ.

 Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT đã có những đóng góp tích cực, cung cấp thông tin kịp thời và đầy đủ về hoạt động quản lý nhà nước của Bộ. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin, dịch vụ ngày càng nhiều của Bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững của ngành TT&TT, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã phê duyệt Đề án “xây dựng Chuyên mục chính sách pháp luật" trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ http://cspl.mic.gov.vn.

Chuyên mục Chính sách pháp luật TT&TT cung cấp thông tin một cách hệ thống về các văn bản chính sách, pháp luật trong lĩnh vực TT&TT, công tác xây dựng và hoạch định chính sách, pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực TT&TT cũng như cung cấp các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ pháp chế; đăng tải các nội dung hướng dẫn, thông báo tới các đơn vị trong và ngoài Bộ về việc thực hiện chính sách, quy định pháp luật trong lĩnh vực TT&TT, tích hợp các dịch vụ và ứng dụng nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ; cung cấp, trao đổi thông tin giữa Bộ TT&TT với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân gửi đến, bước đầu đáp ứng được yêu cầu đề ra theo lộ trình phát triển Chính phủ điện tử.

 Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đánh giá cao tinh thần quyết tâm, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức Vụ Pháp chế đã mạnh dạn đề xuất, triển khai Chuyên mục Chính sách pháp luật Thông tin và Truyền thông .

Thứ trưởng cho biết: Năm 2020 - năm của ứng dụng công nghệ thông tin, là năm của chuyển đổi số được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt tại Quyết định số 2340/QĐ-BTTTT và trong đó có nhiệm vụ xây dựng chuyên mục Chính sách Pháp luật Thông tin và Truyền thông là một trong những nội dung triển khai ứng dụng CNTT và từng bước chuyển đổi số trong hoạt động pháp chế.

"Tôi hy vọng Chuyên mục sẽ ngày càng phong phú, đa dạng về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần tích cực trong công tác quản lý nhà nước của Bộ. Theo thời gian, Chuyên mục sẽ khẳng định rõ nét đây là kênh chính thức cung cấp thông tin về hoạt động liên quan tới chính sách, pháp luật trong lĩnh vực TT&TT; là công cụ quan trọng tiếp nhận ý kiến phản hồi, góp ý của các tổ chức, cá nhân trong công tác xây dựng và hoạch định chính sách; là kênh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành lĩnh vực TT&TT; là địa chỉ cung cấp tài liệu, hướng dẫn trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ làm pháp chế trong ngành TT&TT; là cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp cũng như tiếp nhận, trả lời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ." - Thứ trưởng nhận định.

Thứ trưởng yêu cầu Vụ Pháp chế từng bước đổi mới, hoàn thiện Chuyên mục để hỗ trợ cho công tác xây dựng, ban hành và thực thi pháp luật lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; đồng thời các đơn vị thuộc Bộ, nhất là các cán bộ xây dựng chính sách, pháp luật thường xuyên truy nhập và phổ biến pháp luật tại đơn vị của mình, cùng đồng hành với Vụ Pháp chế để Chuyên mục này thể hiện đúng thông điệp rất ý nghĩa “Chung tay xây dựng chính sách pháp luật trước yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0".

 Theo Vụ Pháp chế, nội dung và cấu trúc Chuyên mục được kế thừa toàn bộ các tính năng, ứng dụng, dữ liệu của hệ thống Cổng Thông tin điện tử của Bộ và được bổ sung thêm các yêu cầu, ứng dụng mới đáp ứng nhu cầu hiện tại và có khả năng phát triển mở rộng trong tương lai. Ngoài ra, chuyên mục được tích hợp CSDL vào các hệ thống chuyên ngành như cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật, CSDL về pháp điển, cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo Mic.gov.vn

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: