Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thanh tra hoạt động báo chí đối với Báo Công an Nghệ An
Thanh tra hoạt động báo chí đối với Báo Công an Nghệ An (09/10/2019 09:15 AM)

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019, từ ngày 05/8/2019 đến ngày 30/8/2019, Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 120/QĐ-STTTT ngày 30/7/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thanh tra tại Báo Công an Nghệ An.

Báo Công an Nghệ Anlà cơ quan báo chí trực thuộc Công an tỉnh Nghệ An, là diễn đàn về an ninh trật tự của lực lượng Công an Nghệ An. Đơn vị thực hiện hoạt động 2 loại hình báo chí là Báo in và Báo điện tử theo các giấy phép đã được bộ Thông tin và Truyền thông cấp: Giấy phép hoạt động báo chí in số 668/GP-BTTTT ngày 27/11/2015 và Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 157/GP-BTTTT ngày 01/4/2016.

            Qua Thanh tra hoạt động của đơn vị, Đoàn thanh tra nhận thấy Báo Công an Nghệ An có ý thức chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động báo chí, có ý thức cầu thị cao, cơ bản các quy định trong hoạt động báo chí đều được đơn vị thực hiện đúng, đầy đủ. Trong thời kỳ thanh tra, đơn vị đã có những ưu điểm nôi bật như sau:

            - Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích được quy định cho Giấy phép hoạt động báo chí.

            - Chấp hành nghiêm túc quy định về đối tượng phục vụ và phương thức phát hành được ghi trong giấy phép hoạt động báo chí.

            - Không đăng tải trên ấn phẩm các tin, bài vi phạm những điều không được thông tin trên báo chí;

            - Thực hiện tốt các quy định về kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu;

            - Thực hiện nộp lưu chiểu ấn phẩm theo đúng quy định;

            - Cơ bản thực hiện đúng quy định về ghi thông tin tại trang 1 (bìa 1);  Thực hiện đúng thông tin ghi trên trang chủ Báo điện tử.

            - Đơn vị đã thực hiện công tác tiếp nhận đơn thư, xử lý thông tin góp phần thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn của báo chí. Trong thời kỳ thanh tra đã xử lý được một số đơn thư, thông tin để đăng tải được các bài viết có giá trị nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực xã hội.

            - Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Điều 8 Luật Quảng cáo quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo.

            Tuy nhiên, Báo Công an Nghệ An cũng còn một số tồn tại: Chưa thực hiện việc trả lời hoặc yêu cầu tổ chức, người có chức vụ trả lời bằng thư hoặc trên báo chí về kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến theo quy định tại khoản 2 Điều 12  Luật Báo chí; Thực hiện chưa đúng quy định về vị trí ghi thông tin trên ấn phẩm theo quy định tại Điều 46, Luật báo chí; Một số tin, bài không ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin khi thực hiện đăng phát trên Báo điện tử theo quy định tại Điều 45 Luật Báo chí; Thực hiện đăng tải lại một số bài viết trên báo điện tử khi chưa có văn bản chấp thuận cho phép của đơn vị sở hữu tin, bài.

            Qua Thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu Báo Công an Nghệ An khắc phục ngay các tồn tại. Đồng thời giao các phòng ban thực hiện quản lý Nhà nước về báo chí tăng cường hoạt động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện đúng các quy định tại Luật Báo chí 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với Báo Công an Nghệ An nói riêng và các cơ quan báo chí trên địa bàn nói chung./.

Trần Thị Quỳnh Như – Sở TT&TT

 

           

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: