Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực (09/10/2019 09:20 AM)

Ngày 01/10/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1602/QĐ-BTTTT ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật  hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018.

Theo đó, có 20 văn bản  hết hiệu lực được thay thế bằng các văn bản mới và 11 văn bản hết hiệu lực một phần được bổ sung, sửa đổi một số nội dung. 31 văn bản này thuộc các lĩnh vực Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý gồm quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Lê Thị Thắm – Sở TT&TT

 

 

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: