Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Đô Lương
Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Đô Lương (04/12/2018 10:18 AM)

Triển khai Kế hoạch số 142/KH-HĐPL ngày 10/3/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL) về Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2018; ngày 28/11/2018 đồng chí Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL) đã tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL năm 2018 tại huyện Đô Lương.
Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Bá Hảo làm trưởng đoàn, thành viên bao gồm cán bộ Sở TT&TT và Sở Tư pháp.
Tiếp và làm việc với Đoàn có Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Đô Lương và các thành viên trong Hội đồng PBGDPL huyện Đô Lương.
Trước khi làm việc với Hội đồng PBGDPL huyện Đô Lương, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại xã Tràng Sơn, Huyện Đô Lương để kiểm tra công tác PBGDPL tại cơ sở.


Đoàn kiểm tra đi kiểm tra trực tiếp tại  xã Tràng Sơn, Huyện Đô Lương

Tại buổi làm việc với Hội đồng PBGDPL huyện Đô Lương, Đoàn đã nghe đại diện UBND huyện báo cáo tình hình ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; kết quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện và trực tiếp kiểm tra hồ sơ tại đơn vị.

Quang cảnh buổi làm việc

Trong năm 2018, công tác PBGDPL ở huyện Đô Lương đã được huyện được quan tâm và chú trọng. Năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả tốt như đã tổ chức 372 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp đã thu hút được 38.420 người tham gia, trong đó cấp xã thực hiện 260 cuộc với 26400 người tham gia, cấp huyện 112 cuộc thu hút 12020 người tham gia.

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Đô Lương phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Đô Lương khẳng định công tác tuyên truyền, PBGDPL của huyện trong thời gian qua đã được huyện quan tâm, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế nhất định. Trong thời gian tới Hội đồng PBGDPL huyện sẽ đẩy mạnh hơn công tác phối hợp giữa các ngành để công tác PBGDPL trên địa bàn huyện ngày càng tốt hơn.
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bá Hảo đã đánh giá cao kết quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn huyện Đô Lương trong năm 2018. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: kinh phí bố trí cho hoạt động PBGDPL còn ít, việc tham gia các cuộc thi trực tuyến do UBND tỉnh tổ chức còn hạn chế, việc tổ chức tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp đến tận người dân chưa nhiều, chủ yếu thông qua hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, các thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL hoạt động còn hạn chế, chủ yếu tập trung ở một số đơn vị. Cần đổi mới các hình thức tuyên truyền, PBGDPL để nâng cao hiệu quả.
Kết thúc buổi làm việc, huyện Đô Lương đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra và khẳng định việc tiếp tục quan tâm tới công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn. Đoàn kiểm tra cũng đã ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của huyện để có những tham mưu kịp thời, góp phần tăng cường tính hiệu quả của công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Thăng Long - Sở TT&TT

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
Lịch công tác
Skip portletPortlet Menu