Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông báo định hướng đề tài sách đặt hàng từ ngân sách Nhà nước năm 2020
Thông báo định hướng đề tài sách đặt hàng từ ngân sách Nhà nước năm 2020 (26/12/2019 03:47 PM)

Ngày 03/12/2019 UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 8605/UBND-TH về việc xuất bản sách đặt hàng của UBND tỉnh năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh định hướng các đề tài sách đặt hàng từ ngân sách nhà nước năm 2020 bao gồm:

- Tổng kết lý luận và thực tiễn trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Nghệ An lần thứ XVIII trên các nội dung phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và xây dựng Đảng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế Nghệ An đến năm 2020; phục vụ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Nghệ An lần thứ XIX, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2015.

- Nghiên cứu lý luận và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu lý luận và thực tiễn phục vụ cho công tác quản lý, điều hành phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội, khoa học của tỉnh (ưu tiên đề tài nghiên cứu phục vụ phát triển sản xuất, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; phát triển du lịch và sản phẩm du lịch, phát triển dân ca ví, giặm xứ Nghệ; bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số; sách về an ninh - quốc phòng và chủ quyền biển đảo, v.v.).

- Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về: Văn hóa, lịch sử, địa lý, danh nhân xứ Nghệ, điển hình về người tốt việc tốt; điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ưu tiên xuất bản phẩm phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh, xuất bản phẩm phục vụ thiếu niên nhi đồng,...

- Xuất bản phẩm phục vụ tủ sách các trường học về các đề tài: Tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; danh nhân xứ Nghệ; tài liệu tham khảo về văn học, lịch sử, địa lý địa phương; tài liệu dạy tiếng dân tộc thiểu số; tài liệu tham khảo về an toàn giao thông, tài liệu giảng dạy về dân ca ví, giặm, v.v.

- Xuất bản phẩm phục vụ: Các dịp hội nghị, kỷ niệm lớn của tỉnh; kỷ niệm thành lập các sở, ban, ngành, hội, đơn vị cấp tỉnh; lịch sử, địa chí, kỷ yếu,… của các địa phương trong tỉnh, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đồng ý về mặt chủ trương xuất bản.

- Sáng tác văn học - nghệ thuật có giá trị (ưu tiên các tác giả, tác phẩm được giải thưởng Văn học Nghệ thuật cấp Quốc tế, cấp Trung ương và cấp tỉnh; các tác phẩm mới của hội viên các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Nghệ An, các tác giả người dân tộc thiểu số; các đề tài văn học nghệ thuật viết về miền núi, dân tộc thiểu số, thiếu nhi,...)

- Xuất bản phẩm phục vụ công tác Đảng, Đoàn, Hội, Đội; công tác quản lý,.. trên địa bàn tỉnh.

-  Xuất bản phẩm hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2020); 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 2020); 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2020); 45 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 990 năm danh xưng Nghệ An, v.v.

Các tổ chức, cá nhân có tác phẩm phù hợp với định hướng đề tài sách đặt năm 2020 nêu trên có thể gửi về Nhà xuất bản Nghệ An để xem xét việc đặt hàng xuất bản phẩm./.

Hoàng Thăng Long – Sở TT&TT

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: