Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (11/02/2020 07:50 AM)

Ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

                So với quy định trước đây, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP có nhiều điểm mới đáng chú ý như sau:

                Tăng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực. Cụ thể là: Trong lĩnh vực bưu chính mức phạt tiền thấp nhất là 3 triệu đồng cao nhất lên đến 80 triệu đồng; trong lĩnh vực viễn thông, internet mức phạt tiền thấp nhất là 5 triệu đồng cao nhất lên đến 200 triệu đồng; trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện mức phạt tiền thấp nhất là 600 nghìn đồng cao nhất lên đến 100 triệu đồng; trong lĩnh vực công nghệ thông tin mức phạt tiền thấp nhất là 5 triệu đồng cao nhất lên đến 200 triệu đồng; trong lĩnh vực giao dịch điện tử mức phạt tiền thấp nhất là 5 triệu đồng cao nhất lên đến 80 triệu đồng; hành vi vi phạm hành chính về giải quyết tranh chấp, khiếu nại cũng có mức xử phạt tiền từ 600 nghìn đồng đến 7 triệu đồng.  (Các mức phạt nêu trên được áp dụng với tổ chức, đối với cá nhân áp dụng mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức). Trong mỗi lĩnh vực, các hành vi vi phạm hành chính tương đồng đã được quy định tại Nghị định 174/2013/NĐ-CP trước đây đều có mức phạt tiền tăng lên đáng kể.

Áp dụng thêm nhiều biện pháp xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ thể thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Nghị định cũng quy định rõ: Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như sau: (1) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng đối với giấy phép: Bưu chính, Giấy phép Viễn thông, Giấy phép thiết lập mạng viễn thông, Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển, Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, Giấy phép thiết lập mạng xã hội, Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, Giấy phép, chứng chỉ hành nghề; (2). Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin giao dịch điện tử; (3). Đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng; và (4) Trục xuất.

Ngoài hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau: (1). Buộc nộp lại tổng số tiền tương đương tổng số tiền đã được nạp vào tài khoản chính của Bộ xác định thuê bao (SIM), trường hợp không thể xác định chính xác, số tiền phải nộp lại trên mỗi SIM được áp dụng theo công thức: 100.000 đồng nhân với số tháng vi phạm; (2). Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế; (3). Buộc thu hồi số thuê bao, đầu số, kho số viễn thông; (4). Buộc thu hồi tài nguyên Internet, tên miền, địa chỉ Internet (IP), số hiệu mạng (ASN); (5). Buộc thu hồi mã số quản lý, số cung cấp dịch vụ; (6). Buộc hoàn trả địa chỉ IP, ASN, tên miền; (7). Buộc nộp lại phí sử dụng tần số trong thời gian sử dụng tần số không có giấy phép hoặc sử dụng sai nghiệp vụ, phương thức phát; (8). Buộc nộp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên; (9). Buộc hoàn trả lại bưu gửi; (10). Buộc thanh toán đầy đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng tài nguyên Internet; (11). Buộc tái xuất vật phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu, tem bưu chính; (12). Buộc thu hồi kinh phí đã chi không đúng; (13). Buộc hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; (14). Buộc nộp lại văn bản cho phép thực hiện hoạt động gia công, sửa chữa sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng; (15). Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn, thông tin vi phạm pháp luật. (16). Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép do vi phạm quy định của pháp luật. (17). Buộc nộp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

      Quy định mới một số hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực so với quy định tại Nghị định 174/2013/NĐ-CP: Nhiều hành vi vi phạm hành chính đã được quy định phù hợp với thực tế phát triển của ngành thông tin và truyền thông, phù hợp với yêu cầu thực tế quản lý nhà nước. Có thể kể đến các quy định như: các hành vi vi phạm các quy định về chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số; các hành vi vi phạm quy định về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng; các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng, hành vi cho thuê, cho mượn Giấy phép bưu chính; chuyển nhượng Giấy phép bưu chính trái pháp luật; ; hành vi không thông báo kế hoạch lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị kết nối trong phạm vi địa điểm kết nối trước khi thực hiện cho doanh nghiệp viễn thông chia sẻ cơ sở hạ tầng kỹ thuật; hành vi khai thác, sử dụng kho số viễn thông khi đã có quyết định thu hồi kho số...

Nghị định 15/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4/2020, bãi bỏ Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện và Điều 2 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đã lập biên bản vi phạm hành chính trước ngày 15/4/2020 thì áp dụng quy định của các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt; Các hành vi vi phạm hành chính được lập biên bản vi phạm hành chính từ ngày 15/4/2020 thì áp dụng Nghị định 15/2020/NĐ-CP để xử phạt. Đối với hành vi vi phạm hành chính xảy ra trước ngày 15/4/2020 mà chưa bị xử lý thì áp dụng theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP trong trường hợp Nghị định này quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn.

Trần Thị Quỳnh Như – Sở TT&TT

 

 

 

 

 

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: