Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Giao ban tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông Cụm 2 năm 2018
Giao ban tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông Cụm 2 năm 2018 (03/12/2018 10:10 AM)

Ngày 19/11/2018, Sở TT&TT phối hợp UBND huyện Tân Kỳ tổ chức Hội nghị giao ban tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông năm 2018 tại Cụm thi đua số 2. Đồng chí Phan Nguyên Hào –Phó giám đốc Sở TT&TT và đồng chí Trịnh Hữu Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ Cụm trưởng Cụm thi đua đồng chủ trì.
Dự hội nghị có lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở;  Lãnh đạo UBND, Phòng Văn hóa thông tin  các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Đô Lương, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thanh Chương. Huyện Tân Kỳ - Cụm trưởng Cụm thi đua 2018 có các doanh nghiệp viễn thông và Đài Truyền thanh truyền hình huyện tham dự giao ban.

Đồng chí Hoàng Xuân Hạnh – Trưởng phòng VHTT huyện Tân Kỳ báo cáo tổng kết công tác TT&TT năm 2018 của các đơn vị trong Cụm


Trong năm 2018, các đơn vị trong cụm đã thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Thông tin và Truyền thông trên tất cả các lĩnh vực. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện đã tích cực, chủ động tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, CNTT, Báo chí xuất bản …
Hoạt động của các đài Truyền thanh cơ sở, Đài TT-TH cấp huyện, Cổng TTĐT được tăng cường, phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền trên địa bàn.
Công tác chỉnh trang, hạ ngầm cáp viễn thông, quản lý trò chơi điện tử, điểm truy cập internet được chú trọng. Trong năm các huyện đều đã triển khai tập huấn về số hóa truyền hình mặt đất cho các xã, thị trấn trên địa bàn.
Việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tại các huyện trong cụm ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Hệ thống giao ban trực tuyến, thư công vụ, phần mềm văn phòng điện tử VNPT – Ioffice được sử dụng có hiệu quả.
Công tác kiểm tra trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được quan tâm. Năm 2018 các huyện đã chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan để tiến hành nhiều đoàn kiểm tra, trong đó tập trung kiểm tra các cở sở kinh doanh dịch vụ Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đơn vị phát hành …


Đại diện UBND huyện Thanh Chương phát biểu về những khó khăn trong công tác triển khai số hóa truyền hình mặt đất

Đ/c Phan Sỹ Quý – Trưởng phòng Bưu chính – Viễn thông giải đáp các câu hỏi của các đơn vị

Đ/c Bùi Thị Hoa – Trưởng phòng Công Nghệ thông tin  trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, ứng dụng CNTT

Đ/c Nguyễn Bá Dương – Chánh Văn phòng Sở TT&TT triển khai công tác thi đua khen thưởng

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Nguyên Hào – Phó Giám đốc Sở TT&TT ghi nhận những kết quả về quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT&TT của các đơn vị trong Cụm 2 trong thời gian qua.
Về nhiệm vụ thực hiện công tác TT&TT năm 2019, đồng chí Phan Nguyên Hào đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch đã đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền trên địa bàn, quan tâm đầu tư, vận hành hệ thống thống Đài Truyền thanh cơ sở, Cổng TTĐT của địa phương. Xử lý tốt các vấn đề báo nêu. Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ công tác cải cách hành chính; Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật của các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực TT&TT trên địa bàn.
Cũng tại hội nghị, các đơn vị đã tiến hành đánh giá công tác thi đua giữa các đơn vị trong cụm năm 2018. Năm 2019, UBND huyện Đô Lương được bầu là đơn vị Cụm trưởng, huyện Kỳ Sơn là cụm phó Cụm thi đua số 2./.

Hoàng Thăng Long - Sở TT&TT

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
Lịch công tác
Skip portletPortlet Menu