Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin đăng ký không xác thực, tên miền “.vn” có thể bị thu hồi
Thông tin đăng ký không xác thực, tên miền “.vn” có thể bị thu hồi (02/08/2019 02:51 PM)

Đó là quy định mới sẽ được áp dụng kể từ ngày 15/9/2019, khi Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT  quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet có hiệu lực. Theo đó, các trường hợp có khả năng bị thu hồi tên miền “.vn” được mở rộng hơn.
Cụ thể là, Điều 11 của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT  quy định về căn cứ và thủ tục tạm ngừng hoạt động tên miền “.vn” được bổ sung thêm điểm d, khoản 1. Theo đó, Thông tư quy định thêm 03 trường hợp là căn cứ để tạm ngừng hoạt động tên miền bao gồm: (1). Các trường hợp không xác định được chủ thể do mạo danh đăng ký tên miền; (2). Tên miền có thông tin đăng ký không chính xác; (3). Chủ thể tên miền là tổ chức đã giải thể hoặc không còn tồn tại.
Các chủ thể sử dụng tên miền thuộc 3 trường hợp nêu trên sẽ được VNNIC hoặc Nhà đăng ký thông báo yêu cầu cập nhật, bổ sung thông tin. Sau 30 ngày kể từ ngày được yêu cầu, nếu chủ thể không thực hiện tên miền sẽ bị tạm ngừng hoạt động trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia.
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền, nếu chủ thể đăng ký tên miền cập nhật, bổ sung hoặc hoàn thiện thông tin, tên miền được gỡ bỏ trạng thái tạm ngừng hoạt động. Sau 30 ngày nếu chủ thể không thực hiện cập nhật, bổ sung, hoàn thiện thông tin theo yêu cầu thì tên miền sẽ bị thu hồi theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 12  Thông tư 24/2015/TT-BTTTT  (được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT).
Quy định này nhằm hạn chế tình trạng chủ thể đăng ký sử dụng tên miền “.vn” không có tính xác thực khi mà việc thực hiện đăng ký sử dụng tên miền chủ yếu được thực hiện trực tuyến cũng như việc chuyển nhượng tên miền giữa các chủ thể không đúng quy định pháp luật trong thời gian qua. Việc thực hiện đúng các quy định về đăng ký thông tin chủ sở hữu tên miền cũng góp phần nâng cao ý thức của người sử dụng trong việc tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động thiết lập, quản lý, sử dụng các trang thông tin điện tử; nâng cao hiệu quả khai thác đối với nguồn tài nguyên Internet của Việt Nam.

Trần Thị Quỳnh Như - Sở TT&TT

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: