Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Quy trình theo dõi và đo lường sự hài lòng của các tổ chức và công dân
Quy trình theo dõi và đo lường sự hài lòng của các tổ chức và công dân (06/12/2013 02:22 PM)

+ Quy trình theo dõi và đo lường sự hài lòng của các tổ chức và công dân tải file


+ Quy định mở hòm thư góp ý


+ BM- HTr 03.01 Phiếu góp ý


+ MB - HTr 03.02 Sổ theo dõi mở hòm thư góp ý

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: