Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 5/2021
Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 5/2021 (08/05/2021 10:01 AM)

Ngày 06/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 5/2021. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An chủ trì hội nghị.

Trong tháng 4, các cơ quan báo chí đã tiếp tục bám sát thực tiễn, phản ánh tương đối sinh động và kịp thời các sự kiện, vấn đề nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh, đáp ưng nhu cầu thông tin của người dân. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí địa phương đã danh nhiều thời lượng tuyên truyền hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Ngoài ra, các đề tài liên quan đến diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và dịch bệnh trên gia súc cũng được các cơ quan báo, đài phản ánh chân thực và đậm nét.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu 8 vấn đề trọng tâm. Trong đó nhấn mạnh các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng; nhấn mạnh những nội dung cốt lõi, những định hướng lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai quyết liệt các chương trình, đề án thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, tuyên truyền đậm nét về đợt cao điểm của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026; thành tựu của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định đây là sự kiện quan trọng nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) gắn với 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 35 - NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Công điện số 541/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, sản xuất vụ Xuân năm 2021./.

Lê Thị Thắm- Sở TT&TT


 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: