Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thanh tra Bưu điện tỉnh Nghệ An
Thanh tra Bưu điện tỉnh Nghệ An (12/05/2021 09:43 AM)

Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-STTTT ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An, từ  ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến ngày 25 tháng 3 năm 2021, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Bưu điện tỉnh Nghệ An. Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Bưu điện tỉnh; 05 Bưu điện tuyến 2 (gồm: Bưu điện huyện Diễn Châu, Bưu điện huyện Yên Thành, Bưu điện huyện Quỳnh Lưu, Bưu điện Thị xã Hoàng Mai và Bưu điện thành phố Vinh) và 19 điểm giao dịch trực thuộc bưu điện tuyến huyện (trong đó có 07 bưu điện văn hóa xã, 12 bưu cục).

Qua Thanh tra cho thấy, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã đảm bảo được đầy đủ các hồ sơ pháp lý gồm: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Bưu điện tỉnh Nghệ An; Bản sao Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Văn bản xác nhận Thông báo hoạt động bưu chính của Bộ Thông tin và Truyền thông; Văn bản xác nhận Thông báo hoạt động bưu chính của Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An.

Trong quá trình kinh doanh dịch vụ bưu chính, đơn vị đã thực hiện cung ứng dịch vụ bưu chính tuân thủ các chỉ tiêu, chất lượng do Công ty ban hành, đảm bảo quyền lợi khách hàng ; tuân thủ đúng các quy định về bưu chính dành riêng;  Xây dựng quy trình và thực hiện việc giải quyết khiếu nại nghiệp vụ; xử lý bưu gửi không có người nhận đúng quy định. Trong thời kỳ thanh tra, đơn vị thực hiện chỉ tiêu thời gian toàn trình, giá cước dịch vụ đúng với chỉ tiêu chất lượng đã được công bố, niêm yết; các vụ việc yêu cầu bồi thường thiệt hại đã được giải quyết cho khách hàng, không có yêu cầu bồi thường kéo dài dẫn đến khiếu kiện; các bưu gửi thuộc trường hợp không có người nhận đã được xử lý đúng quy định pháp luật.

Tại các điểm giao dịch, Bưu điện tỉnh Nghệ An thực hiện niêm yết công khai các thông tin quy định gồm: bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ; danh mục hàng cấm gửi, bảng giá cước, quy trình giải quyết khiếu nại…

Đơn vị đã thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn hàng gửi, an ninh mạng bưu chính, chống gian lận thương mại qua mạng bưu chính theo quy định của Tổng công ty ban hành. Cơ bản đơn vị thực hiện đầy đủ các biện pháp đã được quy định như: đóng gói bưu phẩm nhận, chuyển, phát đúng quy cách, đảm bảo an toàn cho hàng gửi; dụng dấu ngày tại các bưu cục đúng quy định; kiểm tra hàng hóa trước khi chấp nhận gửi; phối hợp tốt với cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện các hoạt động đảm bảo bí mật thông tin, an toàn an ninh mạng bưu chính, phòng chống gian lận thương mại.

Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính công ích:  Bưu điện Nghệ An thực hiện chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính công ích do Tổng công công ty Bưu chính Việt Nam ban hành. Đơn vị đã thực hiện công bố hợp quy đối với các dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính công ích được niêm yết tại các điểm phục vụ; chấp hành các tốt quy định về giá bán tem Bưu chính, thời gian đóng mở Bưu điện, bưu cục, thiết lập hệ thống thùng thư công cộng, tần suất thu gom tại thùng thư công cộng, thời gian toàn trình… theo chỉ tiêu chất lượng đã công bố;  Hoạt động phát hành báo chí được thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, đơn vị cũng còn một số tồn tại như:  Sử dụng 03 thiết bị đo lường có dán tem kiểm định nhưng không thể hiện thời hạn kiểm định; Một số bưu điện Văn hóa xã chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra nội dung hàng hóa nhận gửi; Giải quyết chậm thời gian 05 vụ việc khiếu nại của khách hàng; Một số chứng từ xác nhận việc chấp nhận bưu gửi thể hiện không đầy đủ nội dung hàng hóa nhận gửi, không có chữ ký của khách hàng….

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã nhắc nhở các đơn vị về các tồn tại nêu trên. Đồng thời, hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị khắc phục ngay các tồn tại.

Đồng thời yêu cầu Bưu điện Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ bưu chính, cung cấp dịch vụ bưu chính công ích; Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để kiểm soát chất lượng cung cấp dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ tiêu đã công bố, hạn chế gian lận thương mại qua mạng bưu chính.

Từ thực tế kiểm tra hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính của Bưu điện Nghệ An, ghi nhận những khó khăn bất cập trong thực hiện các quy định của Luật bưu chính hiện hành, Đoàn thanh tra đã kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành các cấp có phương thức quản lý chặt chẽ hơn việc kiểm soát chất lượng chất lượng cung cấp dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ tiêu đã công bố; Tăng cường việc hướng dẫn các thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng bưu chính; Cần ban hành một số quy định để đáp ứng yêu cầu quản lý thực tiễn: quy định bắt buộc các đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính phải thực hiện kiểm tra nội dung hàng hóa trước khi chấp nhận gửi; thực hiện nhận chuyển phát hàng hóa phải có chứng từ hợp pháp đi kèm; doanh nghiệp bưu chính phải tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên giao dịch hàng năm đặc biệt là kỹ năng kiểm tra nội dung hàng hóa khi chấp nhận gửi để phòng ngừa tối đa việc nhận gửi hàng lậu hàng cấm qua mạng bưu chính./.

Trần Thị Quỳnh Như – Sở TT&TT

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: