Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tăng cường tuyên truyền về quyền và trách nhiệm của cử tri
Tăng cường tuyên truyền về quyền và trách nhiệm của cử tri (21/05/2021 09:49 AM)

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đã triển khai đầy đủ, chu đáo, đúng tiến độ thời gian quy định.

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được chuyển đến các hộ gia đình. Toàn bộ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thẻ cử tri, các loại biên bản, biểu mẫu thống kê, phù hiệu, cờ Tổ quốc, Quốc huy… cũng đã được chuyển đến Ủy ban Bầu cử các huyện, thị, phường, xã để gửi tới các tổ bầu cử.

Bên cạnh việc công bố, niêm yết danh sách chính thức người ứng cử, công tác vận động bầu cử cũng được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị để ứng cử viên báo cáo với cử tri chương trình hành động; hướng dẫn mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đến ngày 17/5/2021, toàn bộ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri.

Công tác kiểm tra, giám sát về bầu cử cũng được các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc, cơ bản các đơn vị chấp hành và thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn về bầu cử. Công tác bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 cũng được triển khai theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Về công tác tuyên truyền, thực hiện chỉ đạo của Tiểu Ban Tuyên truyền Bầu cử tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 494/STTTT-TTBCXB ngày 13/5/2021 đôn đốc công tác tuyên truyền Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó nêu rõ:

Tổng Biên tập các cơ quan báo chí Nghệ An, Trưởng cơ quan đại diện và phóng viên thường trú các cơ quan báo chí tại Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri đối với ngày bầu cử; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; về tiểu sử các ứng cử viên... Chú ý tuyên truyền đậm nét khí thế của cử tri tham gia bầu cử vào ngày 22 và 23/5/2021.

Tổng Biên tập các cơ quan báo chí Nghệ An, Trưởng cơ quan đại diện phổ biến cho các phóng viên được cử đi tác nghiệp báo chí tại các điểm Bầu cử nắm rõ Quy định tác nghiệp của UBND tỉnh.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị: Tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền: tuyên truyền miệng, trên hệ thống truyền thanh truyền hình, truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, trên các bản tin của các huyện, thành, thị. Đặc biệt, các Đài Truyền thanh Truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở phát sóng nội dung tài liệu tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông gồm: Tài liệu tuyên truyền hỏi – đáp về Bầu cử. Đối với các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tăng cường tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số. Hình thức tuyên truyền cần đa dạng, bằng nhiều hình thức, phù hợp với các nhóm đối tượng, kết hợp với tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19.

Trong các ngày diễn ra Bầu cử, cần phối hợp, trao đổi các biện pháp, hình thức tổ chức bảo đảm cho báo chí làm tốt nhiệm vụ thông tin tại các điểm bầu cử.

Nguyễn Nữ Lan Oanh- Sở TT&TT

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: