Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hướng dẫn tác nghiệp tại các điểm Bầu cử
Hướng dẫn tác nghiệp tại các điểm Bầu cử (21/05/2021 09:53 AM)

Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã tích cực thông tin ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (sau đây gọi tắt là Cuộc Bầu cử), phản ánh tương đối toàn diện về hoạt động của Ủy ban bầu cử, công tác chuẩn bị bầu cử, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia bầu cử.

Để đảm bảo quy trình tác nghiệp báo chí tại các điểm bầu cử, góp phần tuyên truyền các hoạt động bầu cử thành công tốt đẹp; Căn cứ Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật Báo chí năm 2016, Quy chế phỏng vấn trên báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 26/2002/QĐ-BVHTT ngày 26 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin; Quyết định số 10/QĐ-BVHTT ngày 27/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của phóng viên trong các đại hội, hội nghị và các buổi lễ, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3012/UBND-TH ngày 14/5/2021 yêu cầu một số nội dung liên quan hoạt động nghiệp vụ báo chí như sau:

Các cơ quan báo chí Nghệ An, Cơ quan đại diện và Phóng viên thường trú các cơ quan báo chí tại Nghệ An có trách nhiệm cử phóng viên có đủ tiêu chuẩn chính trị, có Thẻ Nhà báo hoặc Giấy giới thiệu của cơ quan báo chí về hoạt động tác nghiệp, tuyên truyền bầu cử. Giấy Giới thiệu phải ghi rõ thời gian, nơi làm việc, nội dung làm việc. Tăng cường thông tin tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử. Chú ý tuyên truyền đậm nét khí thế của cử tri tham gia bầu cử vào ngày 22/5/2021.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần chủ động thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các tin đồn gây thất thiệt, gây hoang mang dư luận, làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

 Cơ quan báo chí khi cử Phóng viên cử đến tác nghiệp tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, các điểm bầu cử cần đảm bảo thông tin trung thực, kịp thời về nội dung tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, điểm bầu cử theo quy định của Luật Báo chí 2016. Nghiêm cấm thông tin sai sự thật, lợi dụng danh nghĩa nhà báo, phóng viên để vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức. Việc phỏng vấn thành viên tham gia hoạt động bầu cử theo Quy chế phỏng vấn trên báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 26/2002/QĐ-BVHTT ngày 26 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.

Các phóng viên tác nghiệp thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự và nội quy, quy định làm việc chung của Ban tổ chức bầu cử tại các điểm bầu cử.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện và cấp xã chỉ đạo Ban Tổ chức bầu cử các điểm bầu cử phối hợp, trao đổi các biện pháp, hình thức tổ chức bảo đảm cho báo chí làm tốt nhiệm vụ thông tin tại các điểm bầu cử.  Hướng dẫn, thông báo các quy định làm việc cho các phóng viên hoạt động nghiệp vụ báo chí tại điểm bầu cử do mình tổ chức; Cung cấp chương trình hoạt động bầu cử; những thông tin, tài liệu được phép công bố công khai cho các phóng viên báo chí. Khi làm việc, trả lời phỏng vấn của các nhà báo, phóng viên, cần kiểm tra đủ giấy tờ: Thẻ Nhà báo đang có giá trị sử dụng. Trường hợp chưa có Thẻ Nhà báo phải có Giấy giới thiệu do lãnh đạo cơ quan báo chí ký. Giấy Giới thiệu phải ghi rõ thời gian, nơi làm việc, nội dung làm việc. Trường hợp phát hiện, nghi ngờ là “giả danh nhà báo” phải thông báo với Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông.

Việc trả lời phỏng vấn thực hiện theo Quy chế phỏng vấn trên báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 26/2002/QĐ-BVHTT ngày 26 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan báo chí Nghệ An, Cơ quan đại diện và Phóng viên thường trú các cơ quan báo chí tại Nghệ An; Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện và cấp xã nghiêm túc thực hiện các nội dung trên, đảm bảo cho Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Nguyễn Nữ Lan Oanh – Sở TT&TT

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: