Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet
Tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet (30/05/2021 10:01 AM)

Để nhanh chóng phát hiện, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trên mạng, áp dụng công nghệ mới để phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn các hành vi tấn công mạng, đảm bảo hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật, ngày 26/5/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

                Theo đó, Bộ TTTT yêu cầu toàn ngành Thông tin và Truyền thông:

                - Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam và Đề án tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet ban hành theo Quyết định số 1278/QĐ-BTTTT  ngày 03/8/2017.

                - Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo về đặc điểm, dấu hiệu, phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi vi phạm để mọi người dân nhận biết, phòng  tránh; nâng  cao khả năng phân biệt thông tin chính thức và thông  tin không chính thức; hiểu biết pháp luật khi đăng phát, chia sẻ, lưu trữ, sử dụng thông tintrên mạng Internet; chủ động phòng tránh, không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

                - Nhanh chóng phát hiện, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trên mạng. Đặc biệt, áp dụng công nghệ mới để phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn các hành vi tấn công mạng, đảm bảo hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật.

                - Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật hình sự và pháp luật chuyên ngành theo hướng tăng nặng mức phạt, hình phạt đối với các hành vi vi phạm, tội phạm trên mạng Internet.

                - Đẩy nhanh nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm, nền tảng chống tấn công  mạng; các  phần  mềm  bảo  vệ  an toàn máy  tính    nhân  khi  truy  cập Internet.

                Bộ TTTT yêu cầu các Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên  môn trực thuộc nâng cao trách nhiệm, phối hợp đồng bộ trong việc phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, hệ thống truyền thông cơ sở xây dựng các chương trình thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống vi phạm, tội phạm trên mạng Internet; Tăng cường giám  sát,kiểm tra,thanh  tra,xử lý đúng quy định của pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng Internet về thông tin và truyền thông;kịp thời ngăn chặn thông tin xấu độc, tấn công mạng và các hành vi vi phạm khác trên mạng Internet.

Thu Mây – Sở TT&TT

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: