Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thẩm quyền xử lý VPHC trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thôngcủa Chủ tịch UBND cấp xã
Thẩm quyền xử lý VPHC trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thôngcủa Chủ tịch UBND cấp xã (12/05/2021 03:48 PM)

Theo quy định tai Điều 115, 120, 121 thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử của Chủ tịch UBND các cấp xã, phường, thị trấn được quy định cụ thể như sau:

1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính:

Trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin; phạt tiền đến 4.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, giao dịch điện tử; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định nêu trên; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Không niêm yết giá cước dịch vụ viễn thông” được quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

2. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính:

Điều 121. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính quy định: “Các chức danh nêu tại các Điều 114, 115, 116, 117, 118 và 119 Nghị định này, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử có quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định”

Như vậy, đối với trường hợp hành vi vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND xã thì vẫn tiến hành lập viên bản hành chính. Sau khi lập biên bản hành chính thì thực hiện chuyển cơ quan có thẩm quyền xử phạt VPPHC theo quy định tại khoản 3, điều 58 Luật Xử lý VPHC. “Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt”

Trần Thị Quỳnh Như – Sở TT&TT

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: