Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Kế hoạch công tác tháng 1 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An
Kế hoạch công tác tháng 1 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An (15/03/2018 03:42 PM)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

 

Ngày 01/01-10/01

 

Ngày 2:  HN Tổng kết công tác ngành Công thương năm 2017

PGĐ

Sở Công thương

Ngày 3: Hội nghị trực tuyến đảm bảo trật tự ATGT năm 2017

PGĐ

UBND tỉnh

Ngày 4: Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2017 ngành NN và PTNT

PGĐ

Sở NN và PTNT

Ngày 5 :    Hội nghị quán triệt, học tập các Nghị Quyết Hội nghị Trương ương 6, khóa XII của Đảng

Đảng Ủy viên

KS Giao tế

Ngày 6:  Họp để nghe và cho ý kiến về dự thảo tờ trình của UBND tỉnh phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công

TP KHTC

UBND tỉnh

Ngày 11/01-20/01

Ngày 11:   Hội nghị tổng kết công tác ngành Thông tin và Truyền thông Nghệ An

Toàn thể CBCC

Sở TT&TT

Ngày 12:  Hội nghị cán bộ công chức Năm 2018

Toàn thể CBCC

Sở TT&TT

Ngày 21/01-30/01

Ngày 23: Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 1/2018

Giám đốc

UBND Tỉnh

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
Lịch công tác
Skip portletPortlet Menu