Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm, hội chợ XBP cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương, chi nhánh VPDD, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương. Xuất bản - in - phát hành
Thủ tục Cấp GPXB bản tin tài liệu không kinh doanh cho CQ, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, VPĐD đơn vị trực thuộc thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương. Xuất bản - in - phát hành
Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) Xuất bản - in - phát hành
Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Xuất bản - in - phát hành
Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Báo chí
Thủ tục gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Báo chí
Thủ tục cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Báo chí
Thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Báo chí
Thủ tục Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Báo chí
Thủ tục cấp giấy phép trưng bày tủ thông tin Báo chí
Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Báo chí
Thủ tục cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài từ vệ tinh Báo chí
Thủ tục cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài. Báo chí
Thủ tục cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí. Báo chí
Thủ tục cho phép họp báo Báo chí
Thủ tục cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính
Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Bưu chính
Thủ tục Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính
<<   <  1  2  >  >>