Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thẩm định Thiết kế sơ bộ các dự án CNTT sử dụng ngân sách Nhà nước BCVT - CNTT thẩm định
Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in ở địa phương In
Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương. In
Thủ tục Cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc địa phương. In
Thủ tục Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã. In
Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in In
Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in. In
Thủ tục Đăng ký hoạt động cơ sở in In
Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in. In
Thủ tục Cấp giấy phép chế bản in, máy in cho nước ngoài. In
Thủ tục đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu In
Thủ tục chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu In
Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm, hội chợ XBP cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương, chi nhánh VPDD, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương. Xuất bản
Thủ tục Cấp GPXB bản tin tài liệu không kinh doanh cho CQ, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, VPĐD đơn vị trực thuộc thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương. Xuất bản
Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) Xuất bản
Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Xuất bản
Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Báo chí
Thủ tục gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Báo chí
Thủ tục cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Báo chí
Thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Báo chí
<<   <  1  2  >  >>