Phòng chống Tham nhũng
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết nhanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng
Skip portletPortlet Menu
Danh mục các văn bản tiết kiệm, chống lãng phí về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành (09/12/2014 03:38 PM)
Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng (09/12/2014 03:28 PM)

 
 
Văn bản về phòng chống tham nhũng
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/NQ-CP 12/05/2009 Nghị quyết ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
120/2006/NĐ-CP 20/10/2006 Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
211/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi
107/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Nghị Định quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
103/2007/NĐ-CP 14/06/2007 Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
47/2007/NĐ-CP 27/03/2007 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
37/2007/NĐ-CP 09/03/2007 Nghị định 37 về minh bạch tài sản, thu nhập
19/2008/NĐ-CP 14/02/2008 Nghị định 19 quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động Phòng, chống tham nhũng
48/2005/QH11 29/11/2005 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
01/2007/QH12 04/08/2007 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng của Quốc hội số 01/2007QH12 ngày 04 tháng 8 năm 2007
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
 
Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu

Ông Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc, Văn phòng Doanh nghiệp Vì sự phát triển bền vững, VCCI cho biết, từ năm 2010 tới nay, Dự án ITBI đã triển khai nhiều hoạt động như nghiên cứu thực trạng tham nhũng trong khu vực doanh nghiệp tại Việt Nam; nâng cao nhận thức, đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp về tính liêm chính trong kinh doanh nhằm tạo ra giá trị bền vững; đối thoại chính sách giữa các cơ quan quản lý Nhà nước như Thanh tra Chính phủ, ngân hàng, quản lý đất đai với cộng đồng doanh nghiệp; cập nhật Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai … Việc khởi động thành lập mạng lưới báo chí về PCTN nằm trong chuỗi hoạt động chính của dự án nhằm chung tay cùng cải thiện môi trường và các thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam.

Đại diện ITBI cho hay, nhiều thủ tục hành chính quá rườm rà là cơ hội cho tham nhũng và hối lội hoành hành. Nhiều dấu hiệu về môi trường kinh doanh cho thấy tình trạng tham nhũng vẫn cần nhiều nỗ lực và hành động để cải thiện. Với việc khởi động thành lập mạng lưới báo chí PCTN dự kiến gồm 40 - 60 nhà báo, đang hành nghề tại các cơ quan báo chí trong nước.

Xem tiếp...