Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách các văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
466/KL-STTTT 03/05/2019 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 4/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2019
69/KH-STTTT 22/01/2019 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019
78/KH-STTTT 25/01/2019 KẾ HOẠCH Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
130/KH-STTTT 12/02/2019 Kế hoạch xây dựng phong trào ANTQ 2019
128/TB-STTTT 12/02/2019 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 1/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2/2019
147/KH-STTTT 18/02/2019 KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An năm 2019
151/KH-STTTT 19/02/2019 KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
199/TB-STTTT 04/03/2019 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 2/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2019
26/TB-CNTT&TT 21/02/2019 Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT
1132/KL-STTTT 04/10/2018 Báo cáo tổng hợp kết quả công tác tháng 9/2018, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2018
340/KH-STTTT 23/03/2018 Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
376/KL-STTTT 03/04/2018 Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 3/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4/2018
545/BC-STTTT 15/05/2018 Báo cáo Công tác cải cách hành chính tháng 5 năm 2018
609/TB-STTTT 31/05/2018 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2018
621/BC-STTTT 05/06/2018 Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018
658/BC-STTTT 13/06/2018 Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 6 năm 2018
758/BC-STTTT 04/07/2018 Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018
913/TB-STTTT 08/08/2018 Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 7/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2018
942/BC-STTTT 15/08/2018 Báo cáo Công tác cải cách hành chính tháng 8 năm 2018
1012/TB-STTTT 05/09/2018 Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 8/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2018
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>