Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách các văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
855/TB-STTTT 01/08/2019 Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 7/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2019
344/TB-STTTT 02/04/2019 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 3/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4/2019
515/BC-STTTT 20/05/2019 Báo cáo tình hình kết quả công tác phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2019;Phương hướng trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
610/BC-STTTT 04/06/2019 Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019
590/TB-STTTT 31/05/2019 Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2019
724/TB-STTTT 02/07/2019 Thông báo Kết luận Giao ban công tác tháng 6/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2019
735/KH-STTTT 03/07/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành TT&TT và 15 năm ngày thành lập Sở TT&TT
466/KL-STTTT 03/05/2019 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 4/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2019
69/KH-STTTT 22/01/2019 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019
78/KH-STTTT 25/01/2019 KẾ HOẠCH Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
130/KH-STTTT 12/02/2019 Kế hoạch xây dựng phong trào ANTQ 2019
128/TB-STTTT 12/02/2019 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 1/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2/2019
147/KH-STTTT 18/02/2019 KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An năm 2019
151/KH-STTTT 19/02/2019 KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
199/TB-STTTT 04/03/2019 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 2/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2019
26/TB-CNTT&TT 21/02/2019 Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT
1132/KL-STTTT 04/10/2018 Báo cáo tổng hợp kết quả công tác tháng 9/2018, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2018
340/KH-STTTT 23/03/2018 Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
376/KL-STTTT 03/04/2018 Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 3/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4/2018
545/BC-STTTT 15/05/2018 Báo cáo Công tác cải cách hành chính tháng 5 năm 2018
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>