Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
Hình thức văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
22/2020/TT-BTTTT 07/09/2020 Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số Tải về
23/2020/TT-BTTTT 09/09/2020 Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Tải về
26/2020/TT-BTTTT 23/09/2020 Thông tư quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông Tải về
21/2017/TT-BTTTT 29/09/2017 Quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông Tải về
22/2017/TT-BTTTT 29/09/2017 Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua d Tải về
23/2017/TT-BTTTT 29/09/2017 Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương Tải về
28/2017/TT-BTTTT 07/11/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ" Tải về
45/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Tải về
23 /2016/TT-BTTTT 02/11/2016 Quy định về điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí Tải về
45/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Tải về
20/2016/TT-BTTTT 31/08/2016 Hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo Tải về
125/QĐ-BTTTT 28/01/2015 V/v ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014 Tải về
461/QĐ-BTTTT 02/04/2015 Về việc điều chỉnh, bổ sung tên quận/huyện và 04 (bốn) số đầu Mã Bưu chính Quốc gia cho các tỉnh, thành phố Tải về
17/2013/TT- BTTTT 02/08/2013 Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã Tải về
13/2012/TT-BTTTT 30/07/2012 Ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Tải về
08/2012/TT-BTTTT 25/06/2012 Hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và Quyết định số 72/2011/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm Tải về
02/2012/TT-BTTTT 15/03/2012 Quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính Tải về
25/2011/TT-BTTTT 26/09/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam Tải về
15/2011/TT-BTTTT 28/06/2011 Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính Tải về
05/2011 /TT-BTTTT 28/01/2011 Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Tải về
<<   <  1  2  >  >>