Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
Hình thức văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
08/2018/TT-BTTTT 25/05/2018 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện- Yêu cầu phát xạ" Tải về
02/2018/TT-BTTTT 13/04/2018 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến” Tải về
6760/QĐ-UBND 28/12/2016 Quyết định phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của VNPT Nghệ An trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Tải về
912/QĐ-UBND 13/03/2017 Quyết định phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Viettel trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Tải về
3954/QĐ-UBND 28/08/2017 Quyết định phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Vietnamobile trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Tải về
3356/QĐ-UBND 26/07/2017 Quyết định phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Mobifone trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Tải về
499/QĐ-UBND 05/02/2018 Quyết định phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Tải về
18/2017/TT-BTTTT 11/09/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng Tải về
35/2017/TT-BTTTT 23/11/2017 Quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số Tải về
20/2017/TT-BTTTT 12/09/2017 Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc Tải về
24/2017/TT-BTTTT 17/10/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA- Phần truy nhập vô tuyến" Tải về
25/2017/TT-BTTTT 17/10/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động U-UTRA FDD- Phần truy cập vô tuyến" Tải về
26/2017/TT-BTTTT 17/10/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị DECT" Tải về
27/2017/TT-BTTTT 20/10/2017 Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước Tải về
29/2017/TT-BTTTT 07/11/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku" Tải về
81/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông Tải về
13 /2016/TT-BTTTT 25/05/2016 Quy định một số nội dung liên quan đến giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Tải về
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN 08/06/2016 Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ Tải về
16/2016/TT-BTTTT 28/06/2016 Hướng dấn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá Tải về
30/2015/TT-BTTTT 20/10/2015 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây” Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>