Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
Hình thức văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
81/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông Tải về
13 /2016/TT-BTTTT 25/05/2016 Quy định một số nội dung liên quan đến giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Tải về
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN 08/06/2016 Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ Tải về
16/2016/TT-BTTTT 28/06/2016 Hướng dấn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá Tải về
30/2015/TT-BTTTT 20/10/2015 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây” Tải về
32/2015/TT-BTTTT 05/11/2015 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz” Tải về
33/2015/TT-BTTTT 05/11/2015 “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz” Tải về
22/2015/TT-BTTTT 17/08/2015 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM” Tải về
23/2015/TT-BTTTT 13/08/2015 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD” Tải về
24/2015/TT-BTTTT 18/08/2015 Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Tải về
25/2015/TT-BTTTT 09/09/2015 Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông Tải về
12/2015/TT-BTTTT 29/05/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện Tải về
15/2015/TT-BTTTT 15/06/2015 Sửa đổi một số quy định của Thông tư số 18/2012/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có Tải về
14/2015/TT-BTTTT 15/06/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phát xạ vô tuyến đối với thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz Tải về
21/2015/TTLT-BTTTT-BTC 21/07/2015 Hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm Tải về
07/2015/TT-BTTTT 24/03/2015 Thông tư quy định về kết nối viễn thông Tải về
10/2015/TT-BTTTT 24/04/2015 Thông tư quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) Tải về
09/2015/TT-BTTTT 24/04/2015 Thông tư quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia Tải về
125/QĐ-BTTTT 28/01/2015 V/v ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014 Tải về
111/QĐ-BTTTT 27/01/2015 v/v thừa nhận các phòng đo kiểm KR0007 Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>