Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
Hình thức văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
23/2020/TT-BTTTT 09/09/2020 Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Tải về
25/2020/TT-BTTTT 15/09/2020 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải” Tải về
26/2020/TT-BTTTT 23/09/2020 Thông tư quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông Tải về
27/2020/TT-BTTTT 30/09/2020 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao” Tải về
28/2020/TT-BTTTT 01/10/2020 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2” Tải về
Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng 04/11/2020 Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng Tải về
34/2020/TT-BTTTT 06/11/2020 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz” Tải về
35/2020/TT-BTTTT 06/11/2020 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz” Tải về
36/2020/TT-BTTTT 13/11/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 40/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện vi Tải về
37/2020/TT-BTTTT 13/11/2020 Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz Tải về
37/2020/TT-BTTTT 13/11/2020 Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz Tải về
39/2020/TT-BTTTT 24/11/2020 Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông Tải về
16/2018/TT-BTTTT 05/12/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông Tải về
17/2018/TT-BTTTT 14/12/2018 Thông tư về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz Tải về
18/2018/TT-BTTTT 20/12/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn Tải về
19/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự” Tải về
21/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz” Tải về
08/2018/TT-BTTTT 25/05/2018 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện- Yêu cầu phát xạ" Tải về
02/2018/TT-BTTTT 13/04/2018 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến” Tải về
6760/QĐ-UBND 28/12/2016 Quyết định phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của VNPT Nghệ An trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>