Văn bản: Báo cáo Công tác cải cách hành chính năm 2016
Số/Ký hiệu: 1314 /BC-STT&TT
Ngày ban hành: 02/11/2016
Người ký: Hồ Quang Thành
Trích yếu: Báo cáo Công tác cải cách hành chính năm 2016
Nội dung: