Văn bản: Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An Tháng 6 (từ 15/05/2015 – 15/6/2016) và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An
Số/Ký hiệu: 697 /BC-STT&TT
Ngày ban hành: 15/06/2016
Người ký: Phan Nguyên Hào
Trích yếu: Báo cáo mức độ cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An Tháng 6 (từ 15/05/2015 – 15/6/2016) và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Nghệ An
Nội dung: