Văn bản: Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT
Số/Ký hiệu: 26/TB-CNTT&TT
Ngày ban hành: 21/02/2019
Người ký: Võ Trọng Phú
Trích yếu: Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT
Nội dung: