Văn bản: Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 12/2017, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2018
Số/Ký hiệu: 11 /KL-STTTT
Ngày ban hành: 03/01/2018
Người ký: Nguyễn Bá Dương
Trích yếu: Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 12/2017, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2018
Nội dung: