Văn bản: Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 7/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2019
Số/Ký hiệu: 855/TB-STTTT
Ngày ban hành: 01/08/2019
Người ký: Nguyễn Bá Dương
Trích yếu: Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 7/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2019
Nội dung: