Văn bản: Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 2/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2019
Số/Ký hiệu: 199/TB-STTTT
Ngày ban hành: 04/03/2019
Người ký: Nguyễn Bá Dương
Trích yếu: Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 2/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2019
Nội dung: