Văn bản: Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 3/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4/2018
Số/Ký hiệu: 376/KL-STTTT
Ngày ban hành: 03/04/2018
Người ký: Nguyễn Bá Dương
Trích yếu: Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 3/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4/2018
Nội dung: