Văn bản: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số/Ký hiệu: 18/TB-CNTT&TT
Ngày ban hành: 01/02/2018
Người ký: Võ Trọng Phú
Trích yếu: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Nội dung: