Văn bản: Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 01/2018,triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2018
Số/Ký hiệu: 166 /KL-STTTT
Ngày ban hành: 05/02/2018
Người ký: Nguyễn Bá Dương
Trích yếu: Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 01/2018,triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2018
Nội dung: