Văn bản: Báo cáo tổng hợp kết quả công tác tháng 9/2018, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2018
Số/Ký hiệu: 1132/KL-STTTT
Ngày ban hành: 04/10/2018
Người ký: Nguyễn Bá Dương
Trích yếu: Báo cáo tổng hợp kết quả công tác tháng 9/2018, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2018
Nội dung: