Văn bản: Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2018
Số/Ký hiệu: 609/TB-STTTT
Ngày ban hành: 31/05/2018
Người ký: Nguyễn Bá Dương
Trích yếu: Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2018
Nội dung: