Văn bản: Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 7/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2018
Số/Ký hiệu: 913/TB-STTTT
Ngày ban hành: 08/08/2018
Người ký: Nguyễn Bá Dương
Trích yếu: Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 7/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2018
Nội dung: