Văn bản: Kết luận hội nghị giao ban công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017
Số/Ký hiệu: 1057 /KL-STTTT
Ngày ban hành: 08/09/2017
Người ký: Nguyễn Bá Hảo
Trích yếu: Kết luận hội nghị giao ban công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017
Nội dung: