Văn bản: Thông báo Kết luận Giao ban công tác tháng 6/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2019
Số/Ký hiệu: 724/TB-STTTT
Ngày ban hành: 02/07/2019
Người ký: Nguyễn Bá Dương
Trích yếu: Thông báo Kết luận Giao ban công tác tháng 6/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2019
Nội dung: