Văn bản: Thông báo về việc Tuyển dụng viên chức
Số/Ký hiệu: 574/TB-STT&TT
Ngày ban hành: 23/05/2018
Người ký: Lê Bá Hùng
Trích yếu: Thông báo về việc Tuyển dụng viên chức
Nội dung: