Văn bản: Thông báo kết luận HN giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2017
Số/Ký hiệu: 1334/TB-STTTT
Ngày ban hành: 07/11/2017
Người ký: Nguyễn Bá Dương
Trích yếu: Thông báo kết luận HN giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2017
Nội dung: