Văn bản: Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 4/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2019
Số/Ký hiệu: 466/KL-STTTT
Ngày ban hành: 03/05/2019
Người ký: Nguyễn Bá Dương
Trích yếu: Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 4/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2019
Nội dung: